NOWA USTAWA O ZSEiE

20/01/2016

Szanowni Państwo,

Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym weszła w życie 1 stycznia 2016 roku. Jedną z zasadniczych zmian jakie ustawa wniosła jest zakaz zbierania sprzętu niekompletnego oraz podzespołów i elementów tego sprzętu przez firmy, które mają jedynie status tzw. zbierających. Państwa potencjalny partner, o ile  nie spełnia warunków określonych artykule 35 ustawy, ryzykuje karę w wysokości do 0,5 mln PLN i psuje ekologiczny wizerunek firmy przekazującej odpad. Zwracamy także uwagę na fakt,  iż po 23 stycznia bieżącego roku,  część podmiotów zbierających odpady ( w tym i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ) posiadający decyzje administracyjne wydane pod wymogami jeszcze starej ustawy o odpadach  utraci prawne możliwości zbierania odpadów. W takiej sytuacji, to podmiot przekazujący odpady ma obowiązek weryfikacji uprawnień do kogo kieruje swoje odpady. Za przekazanie odpadów firmie bez ważnej wymaganej decyzji przekazującemu grozi kara aresztu lub wysokiej grzywny.

Reasumując
Niekompletne elektroodpady oraz ich części mogą więc aktualnie zbierać wyłącznie  podmioty z ważną decyzją administracyjną i to tylko:

  • zakłady przetwarzania,
  • punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie (tzw. PSZOKI)
  • odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
  • dystrybutorzy AGD prowadzący sklepy o powierzchni co najmniej 400 m kw.

Podstawy prawne

  • Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Dz.U. z 2015 r. poz. 1688
  • Ustawa o odpadach Dz. U. z 2013 r. poz. 21