Planowane zmiany w ustawie o odpadach

03/03/2017

Nowelizacja ustawy o odpadach związana jest z potrzebą dostosowania krajowych przepisów do unijnego prawa. Obecnie prace nad projektem zakończył Komitet do spraw europejskich. W projekcie ustawy z 23 listopada 2016 r. zaproponowane zostały m.in. zmiany dotyczące prowadzenia ewidencji odpadów, w tym także złomu. Okres przejściowy ich wprowadzenia będzie obowiązywał do 30 czerwca 2020 r.
Projekt zakłada uruchomienie od 1 stycznia 2019 r. Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Integralną jej częścią będzie Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Do rejestracji w nim ma być zobowiązany każdy podmiot wytwarzający odpady i to na postawie wpisu otrzyma dane do logowania do bazy. Co istotne, zarówno ewidencja odpadów, jak i sprawozdawczość prowadzone będą tylko przez BDO.
Co ważne artykuł 1 pkt 11 projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach mówi o tym, że kierowca pojazdu, którym są transportowane odpady, musi posiadać kartę przekazania odpadów w formie wydruku papierowego lub w postaci elektronicznej. W związku z wprowadzeniem takiego wymogu zostanie, więc usunięty ust. 5 do art. 69 obecnie obowiązującej ustawy o odpadach, który mówi o możliwości wystawienia zbiorczej karty przekazania odpadów.

              A zatem w ogóle nie będzie możliwości wystawiania zbiorczej KPO dla żadnego rodzaju odpadów.  Jeszcze nie wiadomo kiedy dokładnie wejdą w życie nowe przepisy.