Władze spółki

Zarząd
Robert Makieła – Prezes Zarządu

Pełnomocnik Zarządu
Marzena Zawalich – Dyrektor Zarządzający

Rada Nadzorcza
Mariusz Żebrowski – Przewodniczący
Robert Bosek – Członek
Tadeusz Marcinkowski – Członek