Biuro Zarządu
Biuro Handlowe
Zakład przetwarzania

Wastes Service Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
55-093 Kiełczów
ul. Wilczycka 14

tel. +48 71 788 70 77
fax +48 71 788 70 78
e-mail: biuro@wastesservice.com
e-mail: biuro@elektrozbiorka.pl
www: http://www.WastesService.com
www: http://www.ElektroZbiorka.pl

NIP 8961495001
REGON 021131177
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000343625
Kapitał zakładowy 2.064.228,31 PLN

Biuro Handlowe
Oddział Poznań

Wastes Service Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
61-619 Poznań
ul. Karpia 10-12

tel. +48 501 558 995
fax +48 717 969 095
e-mail: biuro@wastesservice.com
e-mail: biuro@elektrozbiorka.pl
www: http://www.WastesService.com
www: http://www.ElektroZbiorka.pl