Kontakt

Biuro Zarządu
Biuro Handlowe
Zakład przetwarzania

Wastes Service Group Sp. z o.o. Sp. k.
55-093 Kiełczów
ul. Wilczycka 14

tel. +48 71 788 70 77
fax +48 71 788 70 78
e-mail: biuro@wastesservice.com
e-mail: biuro@elektrozbiorka.pl
www: http://www.WastesService.com
www: http://www.ElektroZbiorka.pl

NIP 8961495001
REGON 021131177
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000343625
Kapitał zakładowy 2.064.228,31 PLN