Oferta

Przedsiębiorstwo Wastes Service oferuje profesjonalną usługę zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pochodzącego zarówno z przemysłu jak i z gospodarstw domowych. Pragniemy umożliwić jak najszerszemu gronu Klientów możliwość skorzystania z przyjaznego dla środowiska sposobu pozbycia się tego specyficznego rodzaju odpadów.

Jako zarejestrowany w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska specjalistyczny zakład przetwarzania, nasze usługi kierujemy do:

 • dużych sieci sprzedaży oferujących AGD i RTV,
 • sklepów, hurtowni, firm serwisowych,
 • punktów skupu złomu,
 • producentów,
 • banków, funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych
 • instytucji rządowych i samorządowych,
 • organizacji odzysku,
 • przedsiębiorstw gospodarki komunalnej

i innych podmiotów, gospodarujących odpadami w myśl obowiązujących przepisów.

W zakres naszych usług wchodzi:

 • załadunek i transport do własnego ZAKŁADU PRZETWARZANIA,
 • udostępnienie pojemników na odpady,
 • przetwarzanie zużytego sprzętu,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji odpadowej (raporty, sprawozdania),
 • wystawienie dokumentów potwierdzających odbiór odpadów (karta przekazania odpadu),
 • odbiór sprzętów/odpadów bezpośrednio od klienta, a także z innych wyznaczonych punktów,
 • dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb klienta,
 • do dyspozycji klientów jest infolinia 801 90 60 90 oraz panel klienta,
 • doradztwo naszego konsultanta w zakresie gospodarki odpadami.

Ofertę przygotowujemy dla każdego klienta indywidualnie w zależności od jego potrzeb. Podstawowe kryteria brane pod uwagę przy ustalaniu cen to: miejsce odbioru, ilość przekazanych odpadów, rodzaj odpadów.

Jesteśmy elastyczni i otwarci na nowe propozycje współpracy, zarówno w oparciu o indywidualne zlecenia jak i na bazie umowy partnerów. Jesteśmy także zainteresowani współpracą w charakterze podwykonawców globalnych operatorów odpadowych dużych klientów sieciowych w Polsce.