Przetwarzanie

Technologia wdrażana przez firmę Wastes Service Group opiera się na sprawdzonych i ekologicznie efektywnych rozwiązaniach stosowanych w krajach zachodnich. Ze względu na specyficzny charakter odbieranych odpadów, technologia ta podlega ciągłej modyfikacji z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań w tej dziedzinie, pozwalając w ten sposób obniżyć koszty przetwarzania i recyklingu odpadów – w tym zakresie firma współpracuje ze środowiskiem naukowym Wrocławia.

Proces przetwarzania w naszym zakładzie, w pierwszej kolejności polega na wymontowaniu z masy odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia, jako części zamienne. Przetwarzane są również wybrakowane elementy sprzętu elektrycznego i elektronicznego nieodpowiadające wymaganiom jakościowych producentów lub pochodzące z napraw serwisowych.

Usunięte podzespoły, materiały i części składowe, przekazywane są do dalszego przerobu w naszym zakładzie lub podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia do ich dalszego przetwarzania. Sprawne technicznie części składowe pochodzące  z demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego są sprzedawane indywidualnym odbiorcom lub podmiotom gospodarczym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ogólny schemat technologiczny realizowanych w Wastes Service Group procesów przetwarzania ilustruje poniższy schemat: