Niszczenie

Chcąc sprostać wysokim oczekiwaniom naszych Klientów firma oferuje sprawdzony system profesjonalnego niszczenia dokumentów oraz wszelkiego rodzaju nośników danych gwarantując 100% bezpieczeństwo zniszczenia. Zapewniamy monitoring transportu oraz zapis całego procesu niszczenia na płycie CD. Klient ma możliwość stałej obserwacji procesu niszczenia poprzez certyfikowany dostęp do domeny internetowej, na której zainstalowano obraz z kamer umieszczonych na terenie zakładu. System daje możliwość nagrywania obrazu w formacie DVD oraz robienia zdjęć bezpośrednio przez Klienta. Jest to wygodny i sprawdzony sposób rejestracji faktu niszczenia.
Dokumenty papierowe niszczymy nawet do 4 klasy tajności wg normy DIN 32757, spełniającej najwyższe wymagania dla dokumentacji bankowej, co w efekcie końcowym oznacza, że są one nie do odtworzenia. Powstały w ten sposób odpad jest dodatkowo belowany i przekazany do zakładów papierniczych, gdzie zostaje poddany recyklingowi. Cały proces niszczenia jest udokumentowany Certyfikatem Zniszczenia.

Oferujemy niszczenie:

  • dokumentów,
  • elektronicznych nośników danych (dysków twardych, płyt CD i DVD),
  • produktów niespełniających wymagań,
  • towarów niedopuszczonych do użytku w kraju (papierosy, odzież, elektronika),
  • braków produkcyjnych (wadliwe wyroby),

produktów pełnowartościowych w celu pozbawienia wartości handlowej.