Obsługa kompleksowa w odpadach

Jako operator odpadowy oferujemy naszym Partnerom korzystną i kompleksową obsługę w zakresie wszystkich generowanych przez firmę Klienta odpadów. 

  • Zaproponujemy optymalnych odbiorców i najkorzystniejsze sposoby recyklingu i unieszkodliwiania oraz zasugerujemy właściwe zasady magazynowania, preselekcji i przygotowania do wysyłki
  • Zdefiniujemy problemy operacyjne wymagające poprawy w celu zwiększenia przychodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych
  • Przedstawimy dodatkowe zyski i korzyści w nowej formule zarządzania odpadami
  • Zapewnimy pełną zgodność z obowiązującymi przepisami zarówno nowej ustawy o odpadach jak i ustawy „śmieciowej” – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Nasze liczne kontakty z dużymi i sprawdzonymi operatorami odpadowymi pozwolą Państwu korzystać z usług najlepszych partnerów, oferujących najkorzystniejsze ceny i umiejących wykorzystywać tzw. efekt skali.