Skup elementów elektroniki

Jako uprawniony zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego możemy naszym Klientom zapewnić korzystny i zgodny z prawem skup elementów, komponentów i podzespołów elektroniki i urządzeń elektrycznych. Z dniem 1 stycznia 2016 roku bowiem weszła w życie nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – Dz.U. z 2015 r. poz. 1688, z póź.zm.). Jedną z zasadniczych zmian, jakie ustawa wniosła jest przekazywanie tylko do zakładu przetwarzania sprzętu niekompletnego, podzespołów, elementów tego sprzętu, a co za tym idzie zakaz przekazywania do firm, które mają jedynie status tzw. zbierających (np. punktów skupu złomu). Konsekwencją takiego stanu prawnego jest fakt, że jeśli Państwa aktualny Partner nie spełnia warunków określonych artykule 35 wyżej wymienionej ustawy, ryzykuje nie tylko karę w wysokości do 0,5 mln PLN ale przede wszystkim psuje ekologiczny wizerunek Państwa firmy,  jako przekazującej odpad.