Unieszkodliwianie urządzeń chłodniczych

Dla wygody i pełnej zgodności z przepisami prawa dla  Klienta – operatora urządzenia chłodniczego, oraz dla  firm serwisujących urządzenia chłodnicze proponujemy kompleksowe zorganizowanie odbioru wyeksploatowanego lub nienadającego się już do naprawy urządzenia przez naszą wyspecjalizowaną ekipę zajmującą się recyklingiem urządzeń sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jako uprawniony i wpisany do rejestru Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zakład przetwarzania w pełnej zgodzie z przepisami prawa zagospodarujemy odpady powstałe z przetworzenia urządzenia i  wystawimy stosowną kartę przekazania odpadu. Stanowimy więc końcowe, uzupełniające ogniwo w cyklu życia produktu (LCA). Naszą zaletą jest fakt,  iż jako zakład przetwarzania posiadamy certyfikat F-gazowy.

Wówczas:

  • rola firmy serwisowej ogranicza się do telefonicznego umówienia odbioru zdemontowanego urządzenia chłodniczego (klimatyzatora, pompy ciepła, chłodni wentylatorowej lub agregatu wody lodowej) przez nasz zakład przetwarzania, który w pełnej zgodzie z prawem zajmie  się kompleksową utylizacją sprzętu;
  • nasz firma profesjonalnie gospodarująca odpadami odbierze urządzenie bezpośrednio z siedziby Klienta (dotychczasowego operatora);
  • firma nasza odbierze  urządzenie oraz wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) na firmę serwisową lub bezpośrednio na dotychczasowego operatora (użytkownika urządzenia) – wedle indywidualnych ustaleń;

Przy demontażu urządzeń chłodniczych zwracamy  uwagę na następujące kwestie:

  1. Nasi  serwisanci, którzy będą wykonywać prace posiadają ważne świadectwo kwalifikacji oraz pełnowartościowy certyfikat personalny w zakresie F-gazów
  2. Dokonamy właściwego odzysku czynnika chłodniczego do specjalnych butli do odzysku, upewniając się, że nie dochodzi do emisji czynnika
  3. Zapewniamy operatora urządzenia chłodniczego, że odzyskany odpadowy czynnik zostanie przekazany do Fundacji PROZON.

Podczas odzysku czynnika i demontażu urządzenia  dokonamy stosownych wpisów w karcie urządzenia – jeśli jest prowadzona. Dokument taki musi być prowadzony dla wszystkich urządzeń zawierających co najmniej 3 kg czynnika HCFC lub HFC.