Bądź EKO !

Swoim działaniem drogi kliencie włączyłeś się w  propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, czyli postąpiłeś ze swoimi odpadami w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu.  Oddany do przetworzenia w naszej  firmie sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera wiele niebezpiecznych substancji, które są potencjalnym zagrożeniem. Należy jednak pamiętać, że negatywne konsekwencje nie wynikają z niebezpiecznych substancji, tylko ze złego postępowania z elektrośmieciami.

Chcemy, aby nasz program elektrozbiórki przyczyniał się do szerzenia idei świadomej konsumpcji i gospodarki elektroodpadami, wśród odbiorców końcowych sprzętu. Dążymy do tego, aby przekonać wszystkich Polaków do świadomej segregacji elektrośmieci, jako formy prowadzenia życia ekologicznego.

Oddając nam stary, zepsuty sprzęt AGD, RTV lub IT  przede wszystkim chronisz środowisko naturalne!

Dziękujemy pięknie  za zaangażowanie i udział w akcji elektrozbiórki !

 

Czy wiesz że…

 • Przetworzenie jednego komputera pozwala na zaoszczędzenie 5,6 kg CO2.
 • Przetworzony telefon komórkowy daje oszczędność 1,7 kg CO2.
 • Jeden metr kabla to oszczędność 2,0 kg CO2.
 • Przeciętny obywatel UE wytwarza ok. 8,6 ton CO2 rocznie.
 • Szacuje się, że na świecie każdego roku 20 do 50 milionów ton sprzętu elektrycznego i elektronicznego zamienia się w odpady.
 • UE narzuca na kraje członkowskie obowiązek zbiórki 4 kg zużytego sprzętu rocznie na mieszkańca. Zbiórka w Szwecji wynosi obecnie 16,7 kg, w Czechach 4 kg, Słowacji 3,5 kg, a we Włoszech 2 kg.
 • Z jednej tony zużytych telefonów komórkowych można odzyskać 100 kg miedzi, 3 kg srebra, 6,5 kg palladu

Przeciętnie w jednej tonie zużytych baterii spotykamy:

 • dwutlenek manganu – 270 kg,
 • żelazo – 210 kg,
 • cynk – 160 kg,
 • grafit – 60 kg,
 • chlorek amonowy – 35 kg,
 • miedź – 20 kg,
 • wodorotlenek potasu – 10 kg,
 • rtęć (tlenek rtęci) – 3 kg,
 • kilka kilogramów niklu i litu,
 • kadm – 0,5 kg,
 • srebro (tlenek srebra) – 0,3 kg,
 • niewielkie ilości kobaltu.

Jedna bateria guzikowa jest w stanie skazić 1m3 gleby i zatruć 400 litrów wody ?!

Jedna świetlówka w zależności od typu i producenta może zawierać od 1 do 30 mg par trującej rtęci !