COVID-19

FUNKCJONOWANIE ZAKŁADU W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Pragniemy poinformować, iż mimo utrudnień spowodowanych trwającą obecnie epidemią wirusa COVID-19, jako profesjonalny Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego jesteśmy gotowi do ciągłej, niezakłóconej współpracy i chętnie pomożemy Państwu w tym trudnym czasie. Pracujemy w normalnym trybie, oferując sprawne odbiory od wszystkich podmiotów zainteresowanych współpracą oraz przekazaniem nam ZSEiE. Ponadto zapewniamy terminowe płatności, elastyczne podejście do klienta oraz szybkie rozliczenie i obieg dokumentów.

INFORMACJE DLA KONTRAHENTÓW

Aby zapewnić możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony przed wirusem, wdrożyliśmy szereg procedur określających sposoby postępowania z odpadami, dokumentacją, jak również środki ostrożności oraz higieny, które bezwzględnie, do odwołania będą obowiązywać w zakładzie Wastes Service Group.

Zalecenia dot. bieżącej współpracy i obiegu dokumentów:

1. Kierowcy firm zewnętrznych mogą wjechać na teren zakładu w godzinach 7-14 od poniedziałku do piątku.
2. Konieczna jest awizacja dostawy z min 1-dniowym wyprzedzeniem.
3. Z uwagi na potrzebę ograniczenia przepływu dokumentów w formie papierowej prosimy w miarę możliwości o przesłanie dokumentacji dotyczącej transportu oraz dostaw/odbioru odpadów w formie elektronicznej na poniższe adresy e-mail.

Wszystkie faktury prosimy kierować na adres:
faktury@wastesservice.com

WAŻNE:
DOKUMENTY PRZESŁANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ BĘDĄ TRAKTOWANE W TAKI SAM SPOSÓB, JAKBY BYŁY PRZEKAZANE W WERSJI PAPIEROWEJ.