Definicja sprzętu

DEFINICJA SPRZĘTU

Co to jest zużyty sprzęt
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późniejszymi zmianami) definiuje sprzęt jako urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1 000 V dla prądu przemiennego oraz 1 500 V dla prądu stałego (art. 3 ustawy ZSEiE).

Urządzenia te są przypisane do grup i rodzajów określonych w załączniku nr 1 do ustawy:

  • GRUPA 1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (np. chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, urządzenia kuchenne, w tym kuchenki, mikrofalówki, elektryczne urządzenia grzejne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne, wyciągi wentylacyjne).
  • GRUPA 2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (np. żelazka, tostery, frytkownice, wagi, rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowań, noże elektryczne, odkurzacze, urządzenia używane do szycia, urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu, zegary).
  • GRUPA 3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (np. komputery oraz ich podzespoły, monitory, notebooki, notepady, sprzęt drukujący, sprzęt kopiujący, kalkulatory, terminale, faksy, telefony, centrale telefoniczne).
  • GRUPA 4. Sprzęt audiowizualny (np. odbiorniki radiowe i telewizyjne, kamery video, sprzęt video, sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku, instrumenty muzyczne).
  • GRUPA 5. Sprzęt oświetleniowy (np. liniowe lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy metalohalogenkowe, niskoprężne lampy sodowe).
  • GRUPA 6. Narzędzia elektroniczne i elektryczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych (np. piły, wiertarki, maszyny do szycia, narzędzie do nitowania, spawania).
  • GRUPA 7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy (np. kolejki elektryczne, gry video, sprzęt sportowy).
  • GRUPA 8. Wyroby medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów (np. sprzęt do badań kardiologicznych, radioterapii, analizatory, zamrażarki).
  • GRUPA 9. Przyrządy do nadzoru i kontroli (np. czujniki dymu, termostaty).
  • GRUPA 10. Automaty do wydawania (np. automaty do wydawania napojów gorących, automaty do wydawania produktów stałych).

 

CO TO JEST ZUŻYTY SPRZĘT POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

W ustawie zwraca się szczególną uwagę na zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych obejmujący również zużyty sprzęt pochodzący z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.

Organizacja Odzysku ElektroEko „Słownik”