Farmacja

FARMACJA

W związku z wejściem ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005 Nr 180, poz. 1495) oraz ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach proponujemy wspólne tworzenie Gminnych Punktów Zbiórki.

Zapraszamy Gminy i jednostki samorządowe do współpracy w zakresie:

  • zorganizowania zbiórki wielko i małogabarytowych zużytych urządzeń w postaci lodówek, pralek, zmywarek, mikrofalówek, grzejników elektrycznych, odkurzaczy, tosterów, itp. urządzeń z gospodarstw domowych oraz pozostałych zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych,
  • zorganizowania gminnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego którego celem będzie promowanie zachowań proekologicznych wśród mieszkańców co z pewnością zapobiegnie powstawaniu nowych dzikich wysypisk śmieci,
  • stworzenia punktu zbiórki opakowań po zużytych środkach ochrony roślin dla rolników,
  • edukacji ekologicznej i innych przedsięwzięć mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej np. zbiórka baterii w szkołach w formie konkursu z atrakcyjnymi nagrodami.
Bezkosztowa dla Gminy inicjatywa, sprowadzająca się do wskazania optymalnych dla zbiórki miejsc oraz wsparcie jedynie informacyjne na stronach internetowych urzędu, gwarantują sukces przedsięwzięcia, poprawę czystości w podległej gminie oraz właściwy wizerunek ekologiczny regionu.