Program elektrozbiórka

Zapraszamy do współpracy Samorządy Gmin, Powiatów, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Zakłady Oczyszczania Miast i inne podmioty zajmujące się gospodarowaniem odpadami. Program ma na celu organizację szeroko pojętej zbiórki ZSEiE na wielu płaszczyznach, opartą o legalne punkty zbiórki, zbiórkę mobilną oraz odbiory bezpośrednio od mieszkańców.
Czytaj więcej

Nowa jakość recyklingu

Jako prężnie rozwijająca się firma, nieustannie udoskonalamy technologicznie nasze linie do przetwarzania odpadów, dzięki którym odzyskujemy poszczególne frakcje metali, tworzyw sztucznych oraz innych elementów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powtórnie wykorzystywanych w wielu nowych zastosowaniach.
Czytaj więcej

Ozonowanie

Pragniemy zaprezentować Nowatorską Technologię Ozonowania, która całkowicie zmienia dotychczasowe podejście do tej, powszechnie już znanej, metody oczyszczania powietrza oraz wody. To rewolucyjne rozwiązanie umożliwia, w pełnej automatyzacji, osiągnąć optymalne i bezpieczne stężenia ozonu…
Czytaj więcej