Referencje

Siemens Healthcare Sp. z o. o., dbając o wysoką jakość obsługi własnych Klientów, także w fazie zakończenia procesu eksploatacji swojego sprzętu medycznego oraz w pełni przestrzegając obowiązujących uregulowań z zakresu ochrony środowiska, określonych w Ustawie o odpadach oraz Ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w sferze demontażu, kontrolowanego niszczenia i zagospodarowania elektroodpadów korzysta ze sprawdzonego Partnera – spółki Wastes Service Group
Siemens -

Brother Polska Sp. z o .o. niniejszym listem potwierdza, iż firma Wastes Service Group, jest naszym stałym i sprawdzonym partnerem. Firma terminowo i rzetelnie przyjmuje od nas do unieszkodliwienia na specjalistycznych instalacjach zużyte urządzenia.
Brother -