Inne

INNE

DOTACJE NA INNOWACJE
Inwestujemy w Waszą przyszłość

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa Beneficjenta: Wastes Service Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy spółka komandytowa
ul. Wilczycka 14
55-093 Kiełczów

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
20.02.2014

 

W związku otrzymaniem przez Wastes Service Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. dofinansowania w ramach:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B

Tytuł projektu: – Wdrożenie systemu B2B EKOSYNC w firmie Wastes Service Group na rozwój firmy w zakresie współpracy między spółką a Partnerami biznesowymi zapraszamy do składania ofert zgodnie z informacjami przedstawionymi poniżej.

W przypadku pytań związanych ze szczegółami wymagań do oferty, prosimy o kontakt z Piotrem Łyszczakiem piotrl@wastesservice.com.

Prezes Zarządu
Robert Makieła

Przedmiot zamówienia

Dostawa środków trwałych do miejsca realizacji projektu w zakresie:

1. System wagowy – ilość – 1 szt.

Parametry minimalne:

 • dopuszczalne obciążenie 2.500 kg
 • długość wideł : 1150 mm
 • szerokość wideł : 133 mm
 • RS 232 do komunikacji z drukarką lub PC
 • indykator wagowy LCD,
 • podziałka 2 kg,
 • dokładność odczytu 0,2%.

2. Skaner kodów kreskowych – ilość – 1 szt.

Parametry minimalne:

 • akumulator 3,7V 5000mAh (18,5Wh),
 • temperatura pracy -20 do + 50 stopni Celsjusza,
 • IEEE 802.11 a/b/g (LAN),
 • IP64,
 • RAM 256MB, FLASH 256MB, wejście na kartę MicroSD,
 • system operacyjny Windows CE 6.0,
 • oprogramowanie narzędziowe.

3. Zakup serwera – 1 szt.

Minimalne parametry techniczne:

 • procesor Inter 4-Core Xeon,
 • dyski twarde: 2x500GB,
 • pamięć RAM: 8GB DDR3 SDRAM 1600 MHz,
 • system operacyjny: Microsoft Windows Server 2–8 R2 Foundation PL
 • typ obudowy: Tower
 • monitor LCD 22”

4. Zakup mobilnych stacji klienckich – 5 szt.

Minimalne parametry techniczne:

 • procesor: Intel® Core™ i5-3210M,
 • dyski twarde: 1x500GB,
 • pamięć RAM: 4GB (możliwość rozbudowy do 16 GB)
 • ekran: LED 15,6″ z powłoką przeciwodblaskową

5. Zakup stacjonarnych stacji klienckich – 6 szt.

Minimalne parametry techniczne:

 • procesor: Intel® Core™ i5-3470 z układem graficznym Intel HD Graphics 2500
 • dysk twardy: 500GB
 • pamięć RAM: 4GB DDR3 SDRAM 1600 MHz
 • system operacyjny: Windows 7 Professional 7 64
 • monitor LCD 22”
 • typ obudowy: Tower

 

Termin dostawy

Pozycje 1 – 4                                       do 30 marca 2014
Pozycja 5                                            do 14 sierpnia 2014

Termin płatności

14 dni od daty dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego

Kryteria wyboru dostawcy usługi

Cena całkowita netto i brutto realizacji przedmiotu zamówienia – 100%

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w oparciu o ww. kryterium wyboru i podpisze umowę lub złoży zamówienie u wybranego dostawcy.

Miejsce świadczenia przedmiotu zamówienia

Wastes Service Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k., ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów

Oferta powinna zawierać minimum

1)      Nazwę i adres oferenta;
2)      Datę sporządzenia;
3)      Cenę całkowitą netto i brutto;
4)      Termin ważności oferty;
5)      Czas realizacji usługi;

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową oraz opatrzona podpisem.

Sposób składania ofert

Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres piotrl@wastesservice.com (z zaznaczoną opcją żądania potwierdzenia dostarczenia) lub pocztą tradycyjną/kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Zamawiającego podany w zapytaniu lub doręczona osobiście na adres: Wastes Service Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k., ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów.

Informacje dodatkowe

1)     Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub w części bez podawania przyczyny;

2)     Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wyłącznie na całość zapytania ofertowego;

3)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień;

4)     Informujemy,  że powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też  oferty prowadzenia negocjacji i jest skierowane do wielu adresatów.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 28.02.2014 o godzinie 12:00 (decyduje data wpływu oferty pod adres wskazany w Sposobie składania ofert).

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.