Konsulting

KONSULTING

Oferujemy:

  • kompleksowy audyt ekologiczny firmy, obejmujący wszystkie aspekty prawa ochrony środowiska oraz innych ustaw i powiązanych dyrektyw unijnych;
  • pomoc we wdrożeniu w przedsiębiorstwach nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i logistycznych z zakresu gospodarki odpadami
  • optymalizację kosztową procesu zarządzania odpadami
  • pomoc lub zastępstwo w organizacji edukacji ekologicznej
  • wsparcie naszego Klienta w pracach związanych z uzyskaniem decyzji sektorowych lub jeśli istnieje taka potrzeba pozwolenia zintegrowanego
  • weryfikację klasyfikacji odpadu, analizy kosztów utylizacji/odzysku i recyklingu
  • uzgodnienia ze stronami trzecimi np. organem właściwym do wydania pozwolenia
  • szczegółowe techniczne inwentaryzacje np. strumieni odpadów, instalacji technologicznych, obszarów procesowych generujących odpady
  • nadzór nad pomiarami ochrony środowiska wykonywanymi przez strony trzecie