Misja i polityka

MISJA I POLITYKA

„O ODPADACH MYŚLIMY EKO-LOGICZNIE”

Polityka Jakości
Firma Wastes Service Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa, prowadząca działalność w zakresie gospodarki odpadami (głównie przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), kładzie największy nacisk w swoich działaniach na stałą poprawę jakości świadczonych usług poprzez pełne zaangażowanie wszystkich pracowników Firmy w tworzenie i rozwój Systemu Zarządzania Jakością według normy PN – EN ISO 9001:2001 oraz spełnianie oczekiwań Klientów. Począwszy od pierwszego kontaktu poprzez transport, zbieranie i/lub odzysk odpadów Klienci „Wastes – Service” mają pewność, że oferowane usługi posiadają oczekiwaną przez nich jakość i dostosowane są do ich indywidualnych potrzeb.

Dążeniem Firmy jest:

 • doskonalenie jakości świadczonych usług,
 • wzrost zadowolenia Klientów,
 • wzrost udziału w rynku branży gospodarki odpadami,
 • polepszenie systemu gospodarki odpadami w kraju,
 • zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Przyjęte cele strategiczne Firma pragnie osiągać między innymi poprzez:

 • wspieranie inicjatyw związanych z doskonaleniem jakości zgłaszanych przez wszystkich pracowników Firmy (zakładu i biura),
 • permanentną analizę relacji z klientami poprzez nowoczesny system informatyczny CRM,
 • współpracę z samorządami w organizowaniu Gminnych Punktów Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego,
 • zwiększenie udziału w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • unowocześnianie technologii i parku maszynowego przy współpracy z jednostkami badawczymi Wrocławia,
 • organizację działań edukacyjnych we współpracy z organizacjami ekologicznymi,
 • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2000.

 

Powyższa Polityka Jakości jest podana do publicznej wiadomości, znana i konsekwentnie realizowana przez wszystkich pracowników Firmy.

Polityka Jakości oceniana jest pod względem swej przydatności raz w roku na Przeglądzie Zarządzania.

Prezes Zarządu komplementariusza
Robert Makieła
Kiełczów, 16 maja 2011 r.