Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Specjalizujemy się w zbiórce i recyklingu elektroodpadów. Zapewniamy odbiór odpadów na terenie całego kraju

Specjalizujemy się w recyklingu baterii Li-ion. Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla Elektromobilności i Automotive poparte wieloletnim doświadczeniem zespołu specjalistów.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla wprowadzających baterie i akumulatory, opakowania i produkty oraz opony, oleje i preparaty smarowe.

Specjalizujemy się w odzysku i recyklingu surowców kluczowych, w tym produkcji wysokiej jakości granulatów oraz odzysk czarnej masy z komponentów do produkcji baterii.

Kompleksowa obsługa firm

Odbiór odpadów

Skup zużytego sprzętu

Niszczenie produktów, dokumentów i nośników danych

Demontaż urządzeń chłodniczych

Demontaż urządzeń chłodniczych

Oferujemy kompleksową organizację odbioru wyeksploatowanych lub nienadających się już do naprawy urządzeń chłodniczych i klimatyzatorów. Jako uprawniony i wpisany do rejestru Bazy Danych o Odpadach (BDO) Zakład Przetwarzania, w pełnej zgodzie z przepisami prawa, zagospodarujemy odpady powstałe z przetworzonych urządzeń. Wystawiamy wymagane obowiązującym prawem dokumenty potwierdzające odbiór odpadów. Odzyskujemy czynniki chłodnicze i poddajemy je utylizacji.

Certyfikat FGAZ

Pragniemy poinformować naszych Szanownych Klientów, iż Wastes Service Group w dniu 1 sierpnia 2017 roku, jako jeden z pierwszych zakładów przetwarzania zużytego sprzęt elektrycznego elektronicznego, przeszedł pozytywnie czynności kontrolne przeprowadzone przez Urząd Dozoru Technicznego, na weryfikację spełniania przez naszą firmę warunków uzyskania certyfikatu F-gazowego dla przedsiębiorstwa.

Oznacza to, iż jako firma posiadamy odpowiednie wyposażenie techniczne oraz wykwalifikowany i uprawniony personel z certyfikatem do wykonywania czynności w zakresie odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych podczas konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, przed końcowym unieszkodliwianiem tych produktów i urządzeń.

Tym samym nasz zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w pełnym zakresie spełnia wymagania podpunktu 7 z artykułu 51 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1688, z póź.zm.), który precyzuje, iż posiadamy

„instalacje umożliwiające wyeliminowanie substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych o współczynniku globalnego ocieplenia (GWP) powyżej 15, w tym gazów znajdujących się w piankach i obiegach chłodniczych przez właściwe ich odzyskanie i odpowiednie ich oczyszczenie lub zniszczenie, zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881) – w przypadku przetwarzania urządzeń chłodniczych”.

Jako firma możemy także wykonywać wszelkie czynności związane z instalacją oraz konserwacją lub serwisowaniem urządzeń chłodniczych zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE nr 303/2008.

Warto podkreślić, iż w myśl tych unijnych przepisów, to operator sprzętu chłodniczego ( z reguły użytkownik) ma obowiązek zapewnić, że czynności konserwacji, serwisowania lub unieszkodliwiania wykonane będą przez uprawniony personel (i przedsiębiorstwo).

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

pl_PL