Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Specjalizujemy się w zbiórce i recyklingu elektroodpadów. Zapewniamy odbiór odpadów na terenie całego kraju

Specjalizujemy się w recyklingu baterii Li-ion. Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla Elektromobilności i Automotive poparte wieloletnim doświadczeniem zespołu specjalistów.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla wprowadzających baterie i akumulatory, opakowania i produkty oraz opony, oleje i preparaty smarowe.

Specjalizujemy się w odzysku i recyklingu surowców kluczowych, w tym produkcji wysokiej jakości granulatów oraz odzysk czarnej masy z komponentów do produkcji baterii.

Kompleksowa obsługa firm

Odbiór odpadów

Skup zużytego sprzętu

Niszczenie produktów, dokumentów i nośników danych

Demontaż urządzeń chłodniczych

Kompleksowa obsługa firm

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem, w gospodarce odpadami, w szczególności odpadami metali, baterii, złomów pochodzących z automotivu. Pragniemy zaoferować Państwu kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania wszystkich generowanych odpadów. Szczególnie w kontekście współczesnych wyzwań związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.

W ramach współpracy oferujemy:

Optymalizację gospodarki odpadowej i najkorzystniejsze sposoby recyklingu oraz unieszkodliwiania
Opracowanie właściwych zasad magazynowania, preselekcji i przygotowania do wysyłki wszelkich rodzajów odpadów.
Zdefiniowanie problemów operacyjnych wymagających poprawy, w celu zwiększenia przychodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych, w tym zagospodarowania odpadów.
Przedstawienie dodatkowych korzyści w nowej formule zarządzania odpadami.
Zapewnienie pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami, zarówno nowej ustawy o odpadach, jak również ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
pl_PL