Nauka i edukacja

NAUKA I EDUKACJA

Na prośbę Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej na przełomie kwietnia i maja 2009 nawiązaliśmy współpracę w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Linia technologiczna do demontażu sprzętu AGD z wykorzystaniem obróbki laserowej”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe.

Firma uczestniczy w nowatorskim projekcie „Zielony Transfer” dofinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanym przez UE. Projekt realizowany będzie do końca sierpnia 2012 roku przez Wastes Service Group i Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Permanentne poszukiwanie nowych, optymalnych ekologicznie i ekonomicznie technologii demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, założone jest w polityce jakości Wastes Service Group.