Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Specjalizujemy się w zbiórce i recyklingu elektroodpadów. Zapewniamy odbiór odpadów na terenie całego kraju

Specjalizujemy się w recyklingu baterii Li-ion. Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla Elektromobilności i Automotive poparte wieloletnim doświadczeniem zespołu specjalistów.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla wprowadzających baterie i akumulatory, opakowania i produkty oraz opony, oleje i preparaty smarowe.

Specjalizujemy się w odzysku i recyklingu surowców kluczowych, w tym produkcji wysokiej jakości granulatów oraz odzysk czarnej masy z komponentów do produkcji baterii.

Rare Metals Recovery

Recykling surowców krytycznych dla gospodarki, ma ogromne znaczenie z perspektywy zarówno ochrony środowiska, jak i zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Uwzględnia potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń, pozwalając na wykorzystanie cennych materiałów, zamiast wydobywania nowych kluczowych surowców kopalnych. W stosowanych procesach recyklingu odzyskujemy poszczególne frakcje surowców oraz metali, finalnie doprowadzając je do postaci granulatów będących czystym materiałem wsadowym, dla hut i przedsiębiorstw produkcyjnych przetwarzających je na gotowy produkt handlowy do wykorzystania w wielu gałęziach przemysłu.

Zapytanie online

pl_PL