KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem, w gospodarce odpadami, w szczególności odpadami metali oraz tworzyw sztucznych, pragniemy zaoferować Państwu kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania wszystkich generowanych odpadów.
W ramach współpracy oferujemy:

  • Optymalizację gospodarki odpadowej i najkorzystniejsze sposoby recyklingu oraz unieszkodliwiania
  • opracowanie właściwych zasad magazynowania, preselekcji i przygotowania do wysyłki wszelkich rodzajów odpadów.
  • Zdefiniowanie problemów operacyjnych wymagających poprawy, w celu zwiększenia przychodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych, w tym zagospodarowania odpadów.
  • Przedstawienie dodatkowych korzyści w nowej formule zarządzania odpadami.
  • Zapewnienie pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami, zarówno nowej ustawy o odpadach, jak również ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.