Oferta

OFERTA

Przedsiębiorstwo Wastes Service oferuje usługę zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych, metali w tym metali ziem rzadkich, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pochodzącego zarówno z przemysłu jak i z gospodarstw domowych. Pragniemy umożliwić jak najszerszemu gronu Klientów możliwość skorzystania z przyjaznego dla środowiska sposobu pozbycia się odpadów.

Jako zarejestrowany w Bazie Danych o Odpadach (BDO) zakład przetwarzania posiadający stosowne decyzję na transport, zbiórkę i przetwarzanie odpadów chcielibyśmy, aby nasze usługi skierować do ja najszerszego grona firm, instytucji, zarządów miast.

 • dużych sieci sprzedaży
 • sklepów, hurtowni, firm serwisowych
 • punktów skupu złomu
 • zakładów produkcyjnych
 • banków, funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych
 • instytucji rządowych i samorządowych,
 • organizacji odzysku,
 • przedsiębiorstw gospodarki komunalnej
 • i innych wytwarzających lub zbierających odpady

W zakres naszych usług wchodzi:

 • udostępnienie pojemników na odpady
 • przetwarzanie
 • recykling
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji odpadowej (raporty, sprawozdania)
 • odbiór sprzętów/odpadów bezpośrednio od klienta, a także z innych wyznaczonych punktów
 • dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb klienta
 • doradztwo naszego konsultanta w zakresie gospodarki odpadami
 • ofertę przygotowujemy dla każdego klienta indywidualnie w zależności od jego potrzeb i specyfiki prowadzonej działalności.

Jesteśmy elastyczni i otwarci na nowe propozycje współpracy, zarówno w oparciu o indywidualne zlecenia jak i na bazie umowy partnerów. Jesteśmy także zainteresowani współpracą w charakterze podwykonawców globalnych operatorów odpadowych dużych klientów sieciowych w Polsce.