Organizacje odzysku

ORGANIZACJE ODZYSKU

Jako zakład przetwarzania jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy w zakresie:

  • zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych
  • przyjmowania i odbierania zużytego sprzętu od podmiotów wskazanych przez Organizację Odzysku
  • przetwarzania we własnym zakładzie zużytego sprzętu oraz zapewnienie poziomów odzysku i recyklingu przetworzonych odpadów
  • prowadzenia ewidencji zebranego i przetworzonego zużytego sprzętu
  • sporządzania wymaganych sprawozdań