Recykling

RECYKLING

Obecne technologie pozwalają na zastosowanie coraz efektywniejszych procesów odzysku i recyklingu poszczególnych frakcji metali oraz tworzyw sztucznych. Ze względu na specyficzny charakter odpadów, technologie te podlegają ciągłym modyfikacją w celu uzyskania większej efektywności surowcowej, z uwzględnieniem bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Proces przetwarzania w naszym zakładzie, rozpoczyna się od wymontowania z masy odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, części oraz elementów niebezpiecznych np. baterii. W kolejnym etapie wysegregowane zostają części i urządzenia przeznaczone do ponownego użycia. Poddawane recyklingowi są komponenty do produkcji akumulatorów/baterii li-ion (litowo-jonowych) do samochodów elektrycznych oraz elementarne ogniwa tych baterii niewypełnione elektrolitem, w celu odzyskania poszczególnych składników. Przetwarzane są również wybrakowane urządzenia oraz elementy sprzętu elektrycznego i elektronicznego nieodpowiadające wymaganiom jakościowym producentów lub pochodzące z napraw serwisowych. Usunięte podzespoły, materiały i części składowe, przekazywane są do dalszego przerobu w zakładzie WSG lub podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia do ich dalszego przetwarzania.
Ogólny model technologiczny realizowanych w Wastes Service Group procesów przetwarzania ilustruje poniższy schemat:

Ogólny schemat technologiczny realizowanych w Wastes Service Group procesów przetwarzania ilustruje poniższy schemat: