REUSE – PONOWNE UŻYCIE

REUSE – PONOWNE UŻYCIE

Ponowne użycie to jeden z najbardziej efektywnych ekonomicznie i z korzyścią dla środowiska, sposobów na wykorzystanie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz wszelkiego rodzaju elementów i podzespołów. Zachęcamy i zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych. Przygotowując sprzęt do ponownego użycia, nie tylko oszczędzamy finanse, ale również wpływamy pozytywnie na środowisko poprzez umożliwienie drugiego życia, urządzeniom, częściom, podzespołom, nie wykorzystując przy tym dodatkowego zużycia energii elektrycznej, pracy ludzkiej ani transportu.

Do zaoferowania mamy praktycznie cały asortyment począwszy od:

  • Telewizorów
  • Monitorów
  • Drukarek
  • Kamer
  • Silników
  • Części zamiennych
  • I szeregu innych sprzętów, części i elementów