Spółdzielnie mieszkaniowe

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz Zarządców pojedynczych osiedli zapraszamy do współpracy w zakresie:

  • zorganizowania dla mieszkańców zbiórki wielko i małogabarytowych zużytych urządzeń w postaci lodówek, pralek, zmywarek, mikrofalówek, grzejników elektrycznych, odkurzaczy, tosterów, itp. urządzeń z gospodarstw domowych oraz pozostałych zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych,
  • przeprowadzenia wspólnej akcji reklamowej propagującej segregację odpadów elektrycznych i elektronicznych, jednocześnie mówiącą o czasie i miejscu postoju mobilnych punktów zbiórki, w których mieszkańcy mogą powyższe odpady oddać nieodpłatnie,
  • zorganizowania nieodpłatnej zbiórki baterii i akumulatorów małogabarytowych w punktach usługowych, placówkach szkolnych itp.
  • zorganizowania zbiórki przeterminowanych leków w przy osiedlowych aptekach.