Sprawozdawczość

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Obowiązki sprawozdawcze zakładu przetwarzania

 

Lp. Rodzaj sprawozdania Termin Rozporządzenie Wzór sprawozdania
1 Sprawozdanie:
• o masie przyjętego sprzętu do zakładu przetwarzania wraz z podaniem numeru i nazwy grupy oraz numeru i nazwy rodzaju sprzętu
• o rodzajach i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, prowadzącemu działalność w zakresie odzysku innych niż recykling i prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwienia.
Do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca oraz do 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia art. 51 ust 1 ustawy ZSEiE Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009r. – Dz. U. Nr 81 poz. 683 Pobierz wzór
2 Zaświadczenie o zużytym sprzęcie (w przypadku podpisanej umowy dotyczącej przetwarzania odpadów wprowadzającego z zakładem przetwarzania) Do 20 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 10 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku art. 50 ust 1 ustawy ZSEiE Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2009r. – Dz. U. Nr 122 poz. 1017 Pobierz wzór