Sprawozdawczość

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Obowiązki sprawozdawcze Recyklera oraz prowadzącego działalność w zakresie odzysku innego niż recykling

PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE RECYKLINGU

Obowiązki sprawozdawcze prowadzącego działalność w zakresie recyklingu

 

Lp. Rodzaj sprawozdania Termin Rozporządzenie Wzór sprawozdania
1 Zaświadczenie potwierdzające recykling do 10 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do końca lutego za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku art. 53 ust.1 ustawy ZSEiE
2 Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku art. 56 ust.1 ustawy ZSEiE Rozporządzenie MŚ z dnia 12 maja 2009r. (Dz. U. Nr 81 poz. 684) Pobierz wzór

 

PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODZYSKU INNEGO NIŻ RECYKLING

Obowiązki sprawozdawcze prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesach odzysku

 

Lp. Rodzaj sprawozdania Termin Rozporządzenie Wzór sprawozdania
1 Zaświadczenie potwierdzające inny niż recykling procesy odzysku do 10 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do końca lutego za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku art. 54 ust.1 ustawy ZSEiE
2 Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku art. 56 ust.1 ustawy ZSEiE Rozporządzenie MŚ z dnia 16 lipca 2009r. (Dz. U. Nr 122 poz. 1017) Pobierz wzór