Sprawozdawczość

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Lp. Rodzaj sprawozdania Termin Rozporządzenie Wzór sprawozdania
1 Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu określone w załączniku nr 1 do ustawy, z wyszczególnieniem danych o rodzaju i masie baterii, akumulatorów stosowanych na potrzeby działania sprzętu. Do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca oraz do 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia art. 24 ustawy ZSEiE Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 maja 2009 r. – Dz. U. Nr 72 poz. 627 Pobierz wzór
2 Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi oraz unieszkodliwieniu. Do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca oraz do 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia art. 31 ust 1 pkt.1 ustawy ZSEiE Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 sierpnia 2009 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1226 (rozporządzenie zmieniające w sprawie wzorów sprawozdań) Pobierz wzór
3 Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Do 31 marca po roku w którym nastąpiło zebranie lub odzysk, w tym recyklingu art. 31 ust 1 pkt. 2 ustawy ZSEiE Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. Dz. U. Nr 99, poz. 837 Pobierz wzór
4 Wykaz zakładów przetwarzania, które tworzyły jego sieć zakładów przetwarzania. Do końca lutego każdego roku art. 33 ust 4 ustawy ZSEiE Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. – Dz. U. Nr 94 poz.783. Pobierz wzór
5 Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej (odrębnie dla poszczególnych grup sprzętu). Do 15 marca po roku którego opłata dotyczy art. 67 ust. 1 ustawy ZSEiE Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. – Dz. U. Nr 94 poz. 784. Pobierz wzór