DEMONTAŻ SPRZĘTU MEDYCZNEGO

DEMONTAŻ SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Oferujemy usługę utylizacji wyeksploatowanego sprzętu medycznego, przeznaczoną głównie dla klinik, szpitali oraz dostawców specjalistycznego sprzętu medycznego. Po zakończeniu procesu eksploatacji sprzętu medycznego, proponujemy profesjonalna usługę demontażu, kontrolowanego niszczenia i zagospodarowania powstałych odpadów. Wastes Service Group dysponuje wykwalifikowanym personelem specjalizującym się w trudnych zleceniach demontaży, kasacji itp. Posiadamy sprzętem, dzięki któremu jesteśmy w stanie trwale zniszczyć wszelkiego rodzaju produkty, urządzenia oraz logotypy i cechy wyrobów.

Wyeksploatowany sprzęt (typu tomografy, rezonanse, mammografy, ultrasonografy itp.) po demontażu, w pełnej zgodzie z zapisami dyrektywy WEEE, tracą znamiona produktu. Pozyskane surowce i materiały kierowane są na hutę, celem poddania ich recyklingowi.