Użytkownik sprzętu

UŻYTKOWNIK SPRZĘTU

Kim jest użytkownik sprzętu
CO POWINIEN WIEDZIEĆ UŻYTKOWNIK SPRZĘTU ??
(Konsument)

Użytkownik sprzętu:

  1. Ma obowiązek oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierającemu taki sprzęt (art.35 ustawy ZSEiE).
  2. Konsument nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (art.36 ustawy ZSEiE).
  3. Pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym (np. wyrzucenie do śmietnika, wystawienie przed blok czy porzucenie w lesie) podlega karze grzywny (art. 74 ustawy ZSEiE).
  4. Konsument ma również prawo nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w punkcie zbierania (art. 37 ustawy ZSEiE).

Od 1 lipca 2006 r. przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego konsument ma prawo do nieodpłatnego oddania swojego zużytego sprzętu w sklepie, który przyjmuje zużyty sprzęt ( na zasadzie „sztuka za sztukę”) (art. 42 ustawy ZSEiE).