Wprowadzający na rynek

WPROWADZAJĄCY NA RYNEK

(importerzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

Firmom wprowadzającym zapewniamy zorganizowanie zbiórki i przetwarzanie we własnym zakładzie zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu.

Chcielibyśmy zaoferować Państwu usługę polegającą na wywiązaniu z obowiązków zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu oraz osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu, jakie nakłada ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. Nasza oferta obejmuje cały cykl procesu od zebrania odpadów z rynku, ich transportu po przetworzenie w naszym zakładzie przetwarzania odpadów i dostarczenie wymaganych ustawą dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązku.

Jest to wygodne i proste rozwiązanie dla podmiotów chcących realizować nałożone na nie obowiązki ze względu na:

 • kontakt wyłącznie z jednym partnerem, który uczestniczy bezpośrednio w procesie zbierania i przetwarzania sprzętu, dzięki czemu posiada niezbędną wiedzę o technicznej i prawnej stronie usługi,
 • przejrzyste warunki realizacji usługi – umowa zawierająca konkretne zapisy i ustalenia.

Dodatkowo oferujemy prowadzenie pełnej sprawozdawczości i raportowania wynikających z obowiązków ustawy nałożonych na wprowadzającego oraz doradztwo w zakresie przepisów o zużytym sprzęcie.

Wastes Service Group jako uprawniony i wyspecjalizowany zakład przetwarzania proponuje Wprowadzajacym nową usługę przeprowadzenia publicznej kampanii edukacyjnej na stałych rzecz swoich klientów, będącą niejako uzupełnieniem dotychczas świadczonych usług.

Przedmiotem naszej nowej oferty jest świadczenie przez Wastes Service Group na rzecz Zleceniodawcy usług związanych z przeprowadzeniem serii działań edukacyjnych, realizowanych w ramach wspomnianych zapisów ustawowych, uwzględniających informowanie użytkowników sprzętu wprowadzonego Zleceniodawcy, o:

 • możliwym wpływie substancji stosowanych w sprzęcie na środowisko i zdrowie ludzi;
 • metodach prowadzenia selektywnego zbierania;
 • dostępnych systemach zbierania;
 • sposobów właściwego zagospodarowania elektrosprzętu;
 • roli ludzi w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku oraz recyklingu.

Naszym klientom umożliwiamy aktywny współudział w akcjach i kampaniach edukacyjnych prowadzonych przez Wastes Service, w tym zwłaszcza w akcjach:

 • Zamień odpady na kulturalne wypady;
 • Zamień elektrografy na kwiaty;
 • Recykling daje owoce.

Zapewniamy:

 • dystrybucję przekazanych nam w tym celu własnych firmowych materiałów informacyjnych i reklamowych o wprowadzanym sprzęcie;
 • ustawienie w ramach akcji dostarczonych banerów i logo firmy na potrzeby akcji edukacyjnej.