Zakład przetwarzania

CZYM JEST

Czym jest zakład przetwarzania
Zakład Przetwarzania – miejsce (instalacja lub obiekt budowlany) w którym prowadzone jest przetwarzanie zużytego sprzętu, w tym demontaż obejmujący usunięcie z tego sprzętu składników niebezpiecznych oraz materiałów i części składowych (art. 3 ustawy pkt.15 ZSEiE).

Zakład przetwarzania powinien być wyposażony w (art. 46 ustawy ZSEiE):

  • urządzenia ważące
  • magazyn na zdemontowane części składowe do ponownego użycia
  • pojemniki do magazynowania baterii, kondensatorów oraz innych odpadów zawierających składniki niebezpieczne
  • nieprzepuszczalne podłoża wraz z separatorem cieczy (o ile w czasie magazynowania może nastąpić wyciek)
  • urządzenia zapewniające oczyszczanie wód opadowych i roztopowych

Miejsce, w którym prowadzący zakład przetwarzania magazynuje sprzęt powinno być wyposażone w (art. 45 ustawy ZSEiE):

  • nieprzepuszczalne podłoża wraz z separatorem cieczy (o ile w czasie magazynowania może nastąpić wyciek)
  • zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników atmosferycznych
  • zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym