Referencje

ZAUFALI NAM

Siemens Healthcare Sp. z o. o., dbając o wysoką jakość obsługi własnych Klientów, także w fazie zakończenia procesu eksploatacji swojego sprzętu medycznego oraz w pełni przestrzegając obowiązujących uregulowań z zakresu ochrony środowiska, określonych w Ustawie o odpadach oraz Ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w sferze demontażu, kontrolowanego niszczenia i zagospodarowania elektroodpadów korzysta ze sprawdzonego Partnera – spółki Wastes Service Group zobacz list referencyjny

Brother Polska Sp. z o .o. niniejszym listem potwierdza, iż firma Wastes Service Group, jest naszym stałym i sprawdzonym partnerem. Firma terminowo i rzetelnie przyjmuje od nas do unieszkodliwienia na specjalistycznych instalacjach zużyte urządzenia. (…) Brother Polska Sp. z o.o. bardzo pozytywnie postrzega dotychczasową wzajemną współpracę, ceni doświadczenie wrocławskiego partnera i jego dbałość o klienta. zobacz list referencyjny

DAEWOO Electronics Manufacturing Poland Sp. z o.o., (…), niniejszym listem referencyjnym potwierdza, że w oparciu o umowę z 2008 roku współpracuje z obopólną korzyścią z Wastes Service Group Wrocław, która to posiadając niezbędne zaplecze techniczne oraz logistyczne doświadczenie i uprawnienia, świadczy na rzecz DAEWOO profesjonalną usługę gospodarowania zuzytego (…) sprzętu elektrycznego oraz zużytych źródeł światła. zobacz list referencyjny

Uprzejmie informujemy, że w ramach zawartej umowy (…) współpracujemy z firmą Wastes Service (…) w zakresie odbioru i recyklingu zuzytego sprzętu AGD wprowadzanego na rynek polski przez Candy Polska Sp. z o.o. (….) Polecamy firme Wastes Service jako odpowiedzialnego partnera do stałej współpracy zapewniającego pełne ekologiczne bezpieczeństwo swoich klientów. zobacz list referencyjny

Huta Miedzi Głogów wchodząca w skład grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. potwierdza, iż Wastes Service Group jest naszym operatorem odpadowym w zakresie odbioru zużytych źródeł światła (świetlówek), odpadów elektroniki oraz odpadów opakowań po substancjach niebezpiecznych. (…)  Możemy polecić Wastes Service Group jako partnera właściwie dbającego o klienta. zobacz list referencyjny

Politechnika Wrocławska współpracuje z firmą p. Roberta Makieły „Wastes Service” z siedzibą w Kiełczowie od lutego 2007r. W ramach zawartej umowy odbierany jest elektryczny i elektroniczny w celu jego odzysku/unieszkodliwienia. Powierzane zadania wykonywane są z należytą starannością z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa oraz zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w przepisach ustawy (…). Pozytywnie oceniam współpracę z przedsiębiorcą i uważam, że jest godnym polecenia Wykonawcą ww. usługi. zobacz list referencyjny

REBA Organizacja Odzysku Warszawa potwierdza, iż Wastes Service Group jest naszym doświadczonym Regionalnym Operatorem Systemu Zbiórki Baterii. Od ponad trzech lat, jest przedsiębiorstwem, organizującym zbiórkę i transport baterii dla części województwa dolnośląskiego, w ramach krajowego systemu zbiórki zużytych baterii i akumulatorów (…). Uznajemy Wastes Service Group za ekspertów w zbiórce baterii i przenośnych akumulatorów umiejętnie zapewniających obopólnie korzystną współpracę. zobacz list referencyjny

(…) Powierzone prace prowadzone są terminowo, fachowo i starannie. Jesteśmy przekonani, że Wastes Service Group jest cenionym przez hurtowników i farmaceutów operatorem odpadowym działającym w pełnej zgodzie z prawnymi wymogami w tym zakresie. zobacz list referencyjny

Przedsiębiorstwo WASTES SERVICE GROUP  od ponad trzech lat, (…) realizuje kompleksową obsługę odbioru, odzysku i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego spółki Whirlpool.(…) Wszystkie prace wykonywane są terminowo, rzetelnie i z należytą starannością przez wysoce kompetentny i właściwie przeszkolony personel. Niezbędna dokumentacja odpadowa, oraz protokoły likwidacji wyrobów są opracowywane zgodnie z wymogami prawa oraz naszymy oczekiwaniami. zobacz list referencyjny

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji w Polkowicach, (…) przestrzegając standardów w zakresie składowania, przechowywania i bezpieczeństwa danych – korzysta z usług sprawdzonego partnera – wrocławskiej grupy Wastes Service Group. Firma ta świadczyła na naszą rzecz zadania komisyjnego i bezpiecznego niszczenia magnetycznych i optycznych nośników danych oraz odbierałą zużyty sprzęt komputerowy i elektroniczny oraz ich podzespoły zgodnie z naszymy wymaganiami. zobacz list referencyjny