Zbierający

ZBIERAJĄCY

Proponujemy współpracę w zakresie odbioru i zagospodarowywania odpadów ze sklepów, hurtowni, zakładów komunalnych, serwisów RTV-AGD oraz punkty skupu złomu. Zapewniamy podstawienie pojemników na zbiórkę przekazywanych przez Klientów odpadów.

Zapraszamy przedsiębiorców do współpracy w zakresie:

  • transportu odpadów – posiadamy własną flotę pojazdów oraz współpracujemy z firmami spedycyjnymi zapewniając przewiezienie każdego ładunku,
  • odbioru odpadów do odzysku i unieszkodliwienia – współpracujemy z wieloma firmami posiadającymi instalacje do zagospodarowania odpadów,
  • odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego – posiadamy własną instalację do odzysku hurtowniom i jednostkom detalicznym oferujemy usługi związane z gospodarowaniem odpadów, a w szczególności odbieranie i przetwarzanie zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu wywiązania zbierającego z nałożonych na niego obowiązków określonych w ustawie o zużytym sprzęcie.