Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Specjalizujemy się w zbiórce i recyklingu elektroodpadów. Zapewniamy odbiór odpadów na terenie całego kraju

Specjalizujemy się w recyklingu baterii Li-ion. Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla Elektromobilności i Automotive poparte wieloletnim doświadczeniem zespołu specjalistów.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla wprowadzających baterie i akumulatory, opakowania i produkty oraz opony, oleje i preparaty smarowe.

Specjalizujemy się w odzysku i recyklingu surowców kluczowych, w tym produkcji wysokiej jakości granulatów oraz odzysk czarnej masy z komponentów do produkcji baterii.

Unijne rozporządzenie dot. odpadów będzie dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców

Unijne rozporządzenie dot. odpadów będzie dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców

– Unijne rozporządzenie dot. odpadów będzie przede wszystkim dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Będą musieli projektować swoje wyroby, ale także usługi, w sposób bardziej ekologiczny – powiedziała dziennikarzom w Brukseli wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska po poniedziałkowym posiedzeniu Rada Unii Europejskiej ds. środowiska.

Kwestie dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych, monitorowania i odporności gleb oraz lasów to główne tematy posiedzenia Rady UE ds. Środowiska (ENVI). W obradach, które odbyły się 18 grudnia 2023 r. w Brukseli, udział wzięła wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.

Głównym tematem spotkania było rozporządzenie o odpadach oraz odpadach opakowaniowych, które – jak podkreśliła wiceminister – ma duże znaczenie dla Polski. Wyjaśniała, że jego celem jest przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, tak aby „raczej zapobiegać powstawaniu odpadów, niż zajmować się nimi”.

– Polska stoi na stanowisku, że cele gospodarki obiegu zamkniętego powinny być jak najbardziej ambitne, a przede wszystkim realistyczne, mierzalne, technicznie wykonalne i zrównoważone, czyli uwzględniać nie tylko aspekty środowiskowe, ale także ekonomiczne i społeczne. Przejście na Gospodarkę Obiegu Zamkniętego wymaga zarówno uwzględnienia potrzeb biznesu i społeczeństwa, jak i odpowiedniej edukacji społeczeństwa – mówiła w trakcie posiedzenia wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.

Ekoroprojektowanie

Sowińska zaznaczyła, że prze przedsiębiorcami stoi duże wyzwanie. – Będą musieli projektować swoje wyroby, ale także usługi, w sposób bardziej ekologiczny. Oczywiście jest przewidziany pewien okres dostosowawczy. Chciałabym, aby konsultacje z przedsiębiorcami zaczęły się jak najwcześniej, tak żebyśmy przygotowali naszych polskich przedsiębiorców do tych zmian – powiedziała wiceminister.Wiceministra podkreślała, że projektując przepisy należy unikać niepotrzebnej standaryzacji opakowań.

– Widzimy pewne trudności w realnej możliwości osiągnięcia celów w zakresie ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych na mieszkańca i w zakresie opakowań nadających się do recyklingu. Dlatego postulujemy przesunięcie terminów osiągnięcia celów w tym zakresie o 5 lat – zaznaczyła.

Środki z KPO na transformacje energetyczną

Pytana o zaliczkę w wysokości 5 mld euro z KPO dla Polski podkreśliła, że te środki tafią przede wszystkim na transformację energetyczną, zapobieganie powstawania smogu np. poprzez termomodernizację domów, wymianę nieekologicznych źródeł ciepła. – Ważna kwestia to sieci przesyłowe, tak żebyśmy umożliwili rozwój OZE, w tym również wiatraków, w Polsce. To kwestie, które dopiero raczkują w Polsce, jak np. technologie wodorowe, które są niezwykle ważne z punktu widzenia magazynowania energii z OZE – podkreśliła Sowińska.

Źródło: https://portalkomunalny.pl/unijne-rozporzadzenie-dot-odpadow-bedzie-duzym-wyzwaniem-dla-przedsiebiorcow-550592/

Udostępnij nasz wpis:

Pozostałe aktualności

Gospodarka o obiegu zamkniętym to model, który koncentruje się na maksymalnym wykorzystaniu zasobów, minimalizacji odpadów...

W samorządach lokalnych gospodarka o obiegu zamkniętym to nie tylko wyzwanie, ale także ogromna szansa!...

Jakie tematy są poruszane podczas tegorocznej edycji? Recykling E-odpadów i WEEE🔋: Nowe trendy i wymogi...

pl_PL