Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Specjalizujemy się w zbiórce i recyklingu elektroodpadów. Zapewniamy odbiór odpadów na terenie całego kraju

Specjalizujemy się w recyklingu baterii Li-ion. Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla Elektromobilności i Automotive poparte wieloletnim doświadczeniem zespołu specjalistów.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla wprowadzających baterie i akumulatory, opakowania i produkty oraz opony, oleje i preparaty smarowe.

Specjalizujemy się w odzysku i recyklingu surowców kluczowych, w tym produkcji wysokiej jakości granulatów oraz odzysk czarnej masy z komponentów do produkcji baterii.

UWAGA: Sprawozdania w ramach SUP, które przedsiębiorcy są zobligowani do samodzielnego złożenia – termin: 15 marca 2024 r.

UWAGA: Sprawozdania w ramach SUP, które przedsiębiorcy są zobligowani do samodzielnego złożenia – termin: 15 marca 2024 r.

Sprawozdawczość wynikająca z dyrektywy SUP na mocy ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
z dnia 11 maja 2001 roku.

Jeżeli:

  1. prowadzisz jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (kubki na napoje i pojemniki na żywność) będące opakowaniami lub napoje lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te produkty, również za pomocą urządzenia vendingowego,
  2. jesteś producentem lub przedsiębiorcą zamawiającym wymienione niżej produkty pod własnym LOGO, a także przedsiębiorcą, który importuje, dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia i wprowadzasz je do obrotu (pojemniki na żywność, paczki i owijki, pojemniki na napoje o poj. do 3 litrów, kubki na napoje, w tym pokrywki i wieczka, lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, chusteczki nawilżane, balony, wyroby tytoniowe z filtrami, oraz podpaski higieniczne, tampony i aplikatory do tamponów oraz narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne).

Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi należy złożyć do właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie do 15 marca 2024 za rok 2023. Sprawozdanie należy złożyć elektronicznie za pomocą indywidualnego konta w rejestrze BDO.

Należy uzupełnić:

  • dział III tabela 4 – podmioty z punktu 1 powyżej,
  • dział III tabele 5 i 6 – podmioty z punktu 2 powyżej.

Sprawozdanie za rok 2023 obejmuje okres od 24 maja do 31 grudnia 2023 roku, bez opłat (te należy wykazać po raz pierwszy za rok 2024 w sprawozdaniu składanym w roku 2025).

Należy pamiętać o konieczności posiadania aktualnego wpisu w rejestrze BDO. W zakresie SUP jest to dział II tabele 6-9 (w zależności od rodzaju prowadzonej dzielności).

Sprawozdawczość wynikająca z dyrektywy SUP na mocy ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 roku.

Jeżeli: jesteś wprowadzającym produkty w opakowaniach na napoje (opakowania na płyn przeznaczony do bezpośredniego wypicia, bez konieczności poddania go obróbce, w szczególności na wodę, sok, nektar, mleko, jogurt i inny pitny produkt mleczny, napój alkoholowy, z wyłączeniem płynów będących produktami leczniczymi oraz żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego) będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów.

Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi należy złożyć do właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie do 15 marca 2024 za rok 2023. Sprawozdanie należy złożyć elektronicznie za pomocą indywidualnego konta w rejestrze BDO.

Należy uzupełnić:

  • dział II tabela 5.5 – w zakresie wprowadzonych mas (włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych) z podziałem na których głównym składnikiem jest politereftalan etylenu (PET) oraz pozostałe,
  • dział II tabela 5.6 – w zakresie wprowadzonych mas (włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych)
  • dział II tabela 7 punkt 9 – w zakresie opłaty produktowej. Za rok 2023 należy wpisać zera.

Opracowanie: Zespół GREEN RECOVERY Organizacja Odzysku

Udostępnij nasz wpis:

Pozostałe aktualności

Wastes Service Group przyspiesza rozwój w sektorze elektromobilności poprzez strategiczne inwestycje 📣 🔋 ♻ Wastes...

Wszystkie pojazdy elektryczne, które trafią do Unii Europejskiej z Chin po 6 marca 2024 roku,...

Wrocław, 20 lutego 2024 – Rare Metals Recovery (RMR), spółka z grupy kapitałowej Wastes Service...

pl_PL