O nas

O NAS

Przez szereg lat nabraliśmy doświadczenia w obsłudze przedsiębiorstw, instytucji samorządowych, zakładów oczyszczania czy zakładów produkcyjnych. Nieprzerwanie poszerzamy zakres wykonywanych usług, a także podnosimy i uzupełniamy kwalifikacje naszego personelu.

Ofertę współpracy zawsze dostosowujemy do potrzeb naszych Klientów doradzając im jak racjonalnie ponownie wykorzystać lub przetworzyć odpady w celu obniżenia kosztów ich unieszkodliwiania lub zagospodarowania.

Wprowadziliśmy szereg udogodnień oraz form bezpieczeństwa od aktualnie wdrażanych systemów ISO, poprzez wdrożenie systemu monitoringu naszych zakładów przetwarzania. Pozwala to na podgląd procesów przetwarzania i niszczenia odpadów i produktów, w tym zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, dysków twardych lub innych towarów, które muszą zostać zniszczone w sposób trwały i bezpieczny.

W celu zagwarantowania niezawodności całego procesu niszczenia wprowadziliśmy szereg zabezpieczeń począwszy od załadunku (plombowanie aut), poprzez monitoring tras przejazdu środków transportu, monitoring rozładunku (komisyjne zerwanie plomb), po zniszczenie w naszym zakładzie przetwarzania.