Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Specjalizujemy się w zbiórce i recyklingu elektroodpadów. Zapewniamy odbiór odpadów na terenie całego kraju

Specjalizujemy się w recyklingu baterii Li-ion. Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla Elektromobilności i Automotive poparte wieloletnim doświadczeniem zespołu specjalistów.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla wprowadzających baterie i akumulatory, opakowania i produkty oraz opony, oleje i preparaty smarowe.

Specjalizujemy się w odzysku i recyklingu surowców kluczowych, w tym produkcji wysokiej jakości granulatów oraz odzysk czarnej masy z komponentów do produkcji baterii.

Wastes Service Group

Wastes Service tworzy grupę kapitałową, której celem jest kompleksowa obsługa naszych partnerów w zakresie gospodarki odpadowej. Skupiając się na osiąganiu założonych celów, kładziemy szczególny nacisk na odzysk i recykling metali kluczowych dla gospodarki. Rozwój rynku Elektromobilności (EV) i Elektroniki (E-scrap) pokazuje możliwość odzysku i recyklingu prowadzącego do uniezależnienia się od surowców kopalnianych. Recykling baterii litowo-jonowych (li-ion), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz odzysk metali kluczowych pełni ważną rolę w promowaniu zrównoważonego zarządzania surowcami oraz w realizacji celów gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Nasze wysiłki dążą do zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, utrzymania zrównoważonych dostaw surowców oraz przyczyniania się do długotrwałego rozwoju gospodarczego.

Inwestycje w technologie

kluczowe dla działalności grupy są inwestycje w infrastrukturę i zaawansowane technologie przetwarzania strategicznych metali oraz surowców.
Obecnie grupa posiada ponad 10 hektarów gruntów przemysłowych przeznaczonych na działalność związaną z gospodarką odpadami oraz blisko 20 tysięcy metrów kwadratowych hal i magazynów.

Badania i rozwój

kontynuacja działań badawczych i rozwój nowoczesnych metod recyklingu pozwalają nam uzyskać przewagę nad konkurencją, jednocześnie przyczyniając się do odkrywania nowych sposobów zrównoważonego wykorzystania surowców.

Edukacja i świadomość

wdrażanie programów edukacyjnych dla klientów i społeczności na temat znaczenia recyklingu metali strategicznych i elektromobilności oraz elektroodpadów poprzez wzrost  świadomości ekologicznej społeczeństwa może znacząco wspomóc globalne cele związane z dążeniem do gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)

Partnerstwo

nieustanny rozwój relacji z partnerami na całym świecie, wymieniając doświadczenia i współpracując w celu osiągnięcia wspólnych celów.

Zrównoważony rozwój

dążenie do zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się do zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko poprzez efektywne rozwiązania recyklingowe.

Troska o zespół

dbałość o rozwój i zaangażowanie zespołu. Wprowadzanie rozwiązań usprawniających zarządzanie zasobami ludzkimi, co jest kluczowe szczególnie w branżach wymagających specjalizacji.

Komunikacja i transparentność

zachowanie transparentności w działaniach i komunikacji, aby budować zaufanie wśród klientów, partnerów i społeczności.

Zapytanie online

pl_PL