Współpraca

WSPÓŁPRACA

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców i jednostki samorządowe chcące wywiązać się z obowiązków jakie nakłada ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. nr 62/2001, poz. 628 z późniejszymi zmianami), Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr5/2008, poz. 236. z późniejszymi zmianami) oraz ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 180/2005, poz.1495).

Jesteśmy zainteresowani długoterminową współpracą, dlatego oferta naszej firmy jest dopasowywana indywidualnie do potrzeb naszych Klientów. Nacisk głównie kładziemy na profesjonalną obsługę z odpowiednim zagospodarowaniem odpadów przekazywanych do naszej firmy.