Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Specjalizujemy się w zbiórce i recyklingu elektroodpadów. Zapewniamy odbiór odpadów na terenie całego kraju

Specjalizujemy się w recyklingu baterii Li-ion. Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla Elektromobilności i Automotive poparte wieloletnim doświadczeniem zespołu specjalistów.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla wprowadzających baterie i akumulatory, opakowania i produkty oraz opony, oleje i preparaty smarowe.

Specjalizujemy się w odzysku i recyklingu surowców kluczowych, w tym produkcji wysokiej jakości granulatów oraz odzysk czarnej masy z komponentów do produkcji baterii.

Nowe przepisy UE dla bardziej ekologicznych i etycznych baterii

Źródło: https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20220228STO24218/nowe-przepisy-ue-dla-bardziej-ekologicznych-i-etycznych-baterii


Baterie stają się strategicznym rynkiem, dlatego Parlament Europejski przyjął nowe przepisy, które mają rozwiązać związane z nimi kwestie środowiskowe, etyczne i społeczne.

Według przewidywań, do 2030 r. po drogach UE będzie jeździć co najmniej 30 milionów bezemisyjnych pojazdów elektrycznych. Chociaż oczekuje się, że samochody elektryczne znacznie zmniejszą emisję gazów cieplarnianych, mają też szkodliwy dla środowiska minus: baterie.

14 czerwca Parlament Europejski przyjął aktualizację unijnej dyrektywy w sprawie baterii i akumulatorów, aby zapewnić możliwość ponownego wykorzystania, regeneracji lub recyklingu baterii i akumulatorów po zakończeniu ich eksploatacji.

Nowe przepisy są powiązane z unijnym planem działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym oraz strategią przemysłową UE. Mają obejmować cały cykl życia produktu, od projektu, przez konsumpcję, aż do recyklingu.

Po formalnym zatwierdzeniu przez Radę nowe przepisy wejdą bezpośrednio w życie. Pozwolą na bardziej zrównoważone, wydajne i trwałe baterie.

Nowa kategoria baterii

Europosłowie wezwali do wprowadzenia nowej kategorii baterii – do ‘lekkich środków transportu’, takich jak e-rowery czy e-skutery, ze względu na ich coraz większe użytkowanie i rozwój technologiczny. Nowa kategoria zostanie wprowadzona w dodatku do istniejących już kategorii baterii: przenośnych, samochodowych i przemysłowych.

Infografika przedstawiająca cztery kategorie baterii w UE: akumulatory samochodowe, baterie do lekkich środków transportu, przemysłowe i przenośne
Cztery kategorie baterii w UE: akumulatory samochodowe, baterie do lekkich środków transportu, przemysłowe i przenośne 

Baterie: strategiczny rynek dla UE

Do 2030 r. światowe zapotrzebowanie na baterie ma wzrosnąć 14-krotnie, a UE może odpowiadać za 17% tego zapotrzebowania. Wynika to głównie z rozwoju gospodarki cyfrowej, energii odnawialnej i mobilności niskoemisyjnej. Wzrost liczby pojazdów elektrycznych korzystających z baterii sprawi, że rynek ten stanie się strategiczny w skali globalnej.

Ograniczanie śladu węglowego baterii

Baterie będą musiały być opatrzone etykietą, która będzie informować o ich śladzie węglowym, tak aby ich wpływ na środowisko był bardziej przejrzysty. Będzie to obowiązkowe dla baterii do pojazdów elektrycznych, baterii do lekkich środków transportu oraz akumulatorów przemysłowych o pojemności powyżej 2kWh. Dodatkowo obejmie cały okres eksploatacji akumulatorów oraz baterii i zagwarantuje, że nowe będą zawierały minimalne poziomy niektórych surowców.

Infografika przedstawiająca poziom recyklingu baterii i akumulatorów przenośnych w UE (51%) oraz w poszczególnych krajach UE w 2019 r. Chorwacja, Polska i Luksemburg mają najwyższy poziom recyklingu. Najniższy - Portugalia, Estonia i Malta.
Poziom recyklingu baterii i akumulatorów przenośnych w UE (51%) oraz w poszczególnych państwach członkowskich. 

Zwiększenie recyklingu baterii

W 2020 r., prawie połowa (47%) przenośnych baterii i akumulatorów sprzedanych w UE zostało zebranych w celu recyklingu. Dla każdego typu baterii istnieją określone procesy recyklingu ze względu na różne metale i związki chemiczne wykorzystywane do ich produkcji.

Bardziej rygorystyczne cele dotyczące zbierania zostały zawarte w nowych przepisach dotyczących baterii przenośnych (45% do 2023 r., 63% do 2027 r. i 73% do 2030 r.) oraz baterii do lekkich środków transportu (51% do 2028 r., 61% do 2031 r.).

Ponadto wszystkie odpady z baterii do lekkich środków transportu, akumulatorów samochodowych, baterii przemysłowych i do pojazdów elektrycznych należy zbierać bez opłat dla użytkowników końcowych, niezależnie od ich charakteru, składu chemicznego, stanu, marki lub pochodzenia.

Zgodnie z nowymi przepisami minimalne poziomy odzyskanego kobaltu (16%), ołowiu (85%), litu (6%) i niklu (6%) z odpadów produkcyjnych i konsumenckich muszą być ponownie wykorzystane w nowych bateriach.

Problemy w kestii surowców do produkcji baterii

Produkcja baterii jest w dużym stopniu uzależniona od importu kluczowych surowców, zwłaszcza kobaltu, litu, niklu i manganu, które mają znaczący wpływ na środowisko i społeczeństwo.

Aby przeciwdziałać łamaniu praw człowieka i zapewnić bardziej etyczne pozyskiwanie baterii, nowe przepisy wprowadzają obowiązek należytej staranności dla ich producentów. Będą oni musieli spełnić wymogi dotyczące społecznego i środowiskowego ryzyka związanego z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i handlem surowcami i surowcami wtórnymi. Wszystkie podmioty gospodarcze wprowadzające baterie na rynek UE, z wyjątkiem MŚP, będą zobowiązane do opracowania i wdrożenia tej polityki należytej staranności.

Uproszczenie wyjmowania i wymiany baterii

Nowe przepisy przewidują, że baterie będą łatwiejsze do wyjęcia i wymiany oraz zapewnią konsumentom lepsze informacje. Przenośne baterie w urządzeniach powinny być zaprojektowane tak, aby użytkownicy mogli je łatwo wyjąć i wymienić. Wymóg ten stanie się obowiązkowy 3,5 roku po wejściu przepisów w życie. Podane zostanie więcej informacji dotyczących pojemności, wydajności, trwałości, składu chemicznego, a także symbolu „selektywnej zbiórki” baterii.

Udostępnij nasz wpis:

Pozostałe aktualności

Wastes Service Group przyspiesza rozwój w sektorze elektromobilności poprzez strategiczne inwestycje 📣 🔋 ♻ Wastes...

Wszystkie pojazdy elektryczne, które trafią do Unii Europejskiej z Chin po 6 marca 2024 roku,...

UWAGA: Sprawozdania w ramach SUP, które przedsiębiorcy są zobligowani do samodzielnego złożenia – termin: 15...

pl_PL