Kontakt

KONTAKT

BIURO ZARZĄDU
BIURO HANDLOWE
ZAKŁAD PRZETWARZANIA

Wastes Service Group Sp. z o.o. Sp. k.
55-093 Kiełczów
ul. Wilczycka 14

tel. +48 71 788 70 77
fax +48 71 788 70 78

biuro@wastesservice.com
biuro@elektrozbiorka.pl
odpady@wsgrecykling.pl
ozon@wsgrecykling.pl

www.WastesService.com
www.ElektroZbiorka.pl
www.WSGrecykling.pl

NIP 8961495001
REGON 021131177
BDO 000012660

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000343625
Kapitał zakładowy 2.064.228,31 PLN